Typy trhov na burze


Na burze sú dva hlavné typy trhov, ktoré sú rozpoznateľné pri skúmaní grafov. Je to stúpajúci trh a klesajúci trh.
 
Stúpajúci trh,alebo býčí trh, je trh s pozitívnou náladou, obchodníci nakupujú a ceny rastú. Podstatou obchodovania na takomto trhu je lacno kúpiť a draho predať. Graf trhu stúpa, čo znamená, že druhý najväčší prepad v cene bol vyšší ako prepad pred ním. Podľa väčšiny ľudí takto trh vyzerá stále, no nieje to tak.
 kurzy na burze
V mnoho prípadochtrh stagnuje, inými slovami, je v kanáli. Graf nestúpa ani neklesá, cena je viac menej rovnaká a v tomto prípade obchodníci nevstupujú do žiadnej obchodnej pozície, nakoľko je veľmi ťažké predpovedať, do ktorej strany sa trh vyberie.
 
Klesajúci trhsa inak volá aj medvedí trh. V tomto prípade ceny klesajú a obchodníci otvárajú pozície na predaj kedy očakávajú, že cena bude naďalej klesať.
 
Je mnoho typov obchodníkov. Sú denní obchdníci, ktorí obchodujú denne, obchodovaním sa živia a zväčša poskytujú aj poradenstvo. Potom sú obchodníci poziční, ktorí otvoria jednu alebo viac pozícií a držia ich otvorené aj týžeň, mesiac alebo rok. Takto sa obchodujú najlepšie akcie, kedy vieme lepšie odhadnúť dlhodobý vývoj ceny nakoľko sa jedná o časti podielov v spoločnostiach.
 
Čo vplýva na cenu?
 
Sú dve analýzy trhu – technická a fundamentálna.
 
Technická analýza skúma vývoj grafu, kedy ako stúpal či klesal a na technickú analýzu existuje mnoho indikátorov, ktoré nám pomôžu predvídať ďalší vývoj trhu, vieme určiť trendy, prepady alebo vrcholy. K technickej analýze patrí schopnosť dedukovať a predvídať, byť schopný odvodiť si, čo daná situácia na burze znamená. Nakoľko burzu tvoria ľudia, nieje možné ju predpovedať s istotou, záleží na tom, ako sa zachovajú obchodníci v danej situácii.
 souboj zvířat
Fundamentálna analýza je menej obľubená medzi obchodníkmi, niektorí ju považujú za čistú špekuláciu a stratu času. Fundamentálna analýza skúma situáciu v krajinách, vyhlásenia bánk alebo dôležité udalosti ovplyvňujúce ekonomiku. Každá udalosť má rozdielny dopad a burzoví makléri sa zachovajú primerane tomu, aký dopad má daná správa.

NAJČASTEJŠIE SOCIÁLNO – EKONOMICKÉ PROBLÉMY RODINY

Rodina je nevyhnutný predpoklad pre správny osobný a sociálny vývoj človeka. Od útleho detstva si osvojujeme sociálne role, získavame zručnosti a zaraďujeme sa do spoločnosti. Všetko to prebieha bez problémov v prípade, kým je rodina funkčná. Poznáme štyri oblasti, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie rodiny:
–          Osobné fungovanie,
–          Manželské fungovanie,
–          Rodičovské fungovanie,
–          Sociálno – ekonomické fungovanie.
bolest hlavy
Solidarita a súdržnosť v rodine sú najdôležitejšie faktory, ktoré musia v rodine pretrvávať. Pri hodnotení sociálno – ekonomickej situácie zohrávajú najdôležitejšiu úlohu príjmová situácia.

Nedostatočné finančné zabezpečenie rodiny nepriaznivo pôsobí aj na uspokojovanie potrieb všetkých jej členov a tiež na chod domácnosti. K ďalším dôsledkom v rodinách patrí nedostatok času, stres, sociálna neistota, vyplývajúca najmä z možnosti straty zamestnania, neustálej inflácie a vysokej konkurencie na trhu.

Nepriaznivá sociálno – ekonomická situácia rodín sa prejavuje aj v kvalite rodinných vzťahov. Stres, neistota a napätie, ktoré ju sprevádzajú sa prejavujú v zhoršenej rodinnej atmosfére, v rodinnej klíme, rodinnej pohode – v tom, čo človek od rodiny najviac očakáva a čo pre deti vytvára podstatnú záruku pre ich zdravý vývin, aby sa vedeli správne začleniť do spoločnosti a následne, aby sa dokázali v nej aj správne orientovať.
kytičkované prasátko
Pri spomínaných problémoch nejde len o problémy spôsobené nedostatočným príjmom. Ide o znevýhodnenie rodín, ktoré sa prejavujú na jednej strane v nedostatočnom príjme, ale aj v súvislosti s nevyhovujúcimi  podmienkami bývania, v prekážkach k vzdelávaniu, či kultúre a v nedostatočnej zdravotnej starostlivosti. Rodiny s takýmito problémami sú často vylúčené z účasti na aktivitách, ktoré sú bežné pre ostatných ľudí. Jeden z najčastejších problémov súčasnosti sú práve dlhy.

Pôžičky sú dnes bežnou súčasťou života. Sú dobré do tej miery, kým ich rodina dokáže splácať. Ak  túto schopnosť  stratí, nastávajú vážne problémy. Mnoho rodín stráca prehľad nad svojimi pôžičkami, respektíve nad svojimi príjmami a výdavkami a dostávajú sa do ešte väčších dlhov. Stáva sa a dosť často, že situácia je bezvýchodisková a rodina  situáciu rieši prijatím ďalšej pôžičky na splatenie tej predošlej. Výsledkom je, že sa rodina dostáva do začarovaného kruhu dlhov.

Preto považuje za dôležité, aby sa pristúpilo k prevencii týchto problémov. Odborníci, ktorí pracujú s rodinami by mali rodiny naučiť hospodáriť, narábať s financiami a naučiť ich nevytvárať ďalšie dlhy.

I keď sa o to už niekoľko rokov intenzívne snažíme, sociálna práca so zadlženými rodinami v porovnaní s okolitými krajinami (napr. Nemecko, či Rakúsko) u nás neustále zaostáva. Chýbajú detailnejšie štatistiky z oblasti zadlženosti rodín, najmä také, ktoré by mali dlhodobý charakter.