Ako zvyšovať kvalitu študentov, ľudí, ktorí raz budú našou budúcnosťou?

Študenti často naberajú informácie, ktoré sú v bežnom živote nepoužiteľné. Ako spolu teda súvisí vzdelanie a život po škole ? So vzdelávacím systémom na Slovensku je veľmi ťažké bojovať. Preto je dôležité študentom uľahčiť a spríjemniť vzdelávanie pomocou určitých krokov.

Motivácia
„Prečo sa to mám učiť, keď je to úplná hlúposť ?“  Na takúto otázku by mal pedagóg zareagovať s chladnou hlavou a vysvetliť študentovi, čo je na danej téme fascinujúce.

třída

Pripravovať študentov na život po škole, nie na ďalšiu školu
Študent by teda mohol očakávať, čo ho čaká v ďalšej škole, ale keď sa dostane do bežného života nebude vedieť ako pokračovať. Vie totiž ako funguje školský systém, ale nevie nič o reálnom živote. Aby študent nemusel zbytočne panikáriť v akom svete sa ocitol, bolo by správne, aby práve pedagóg vysvetľoval študentom aký život nasleduje po škole.

Vysvetliť študentom, kde v živote sa môžu stretnúť s danou problematikou
Keď sa už musia niečo naučiť, mali by vedieť prečo to robia. Nikto v bežnom živote nechce robiť niečo, čomu nerozumie. Každý predmet a odvetvie z neho sa dá vysvetliť praktickým príkladom.
Hodnotiť sa medzi sebou
Známou vecou je, že sa študenti radi porovnávajú. Nemajú však priestor vyskúšať si to na hodinách, a preto vznikajú rôzne konflikty medzi mladými ľuďmi v ich súkromí.  Čo ak by sa však porovnávali na hodinách medzi sebou a pedagóg by ich dokázal koordinovať ? Študenti by sa teda dokázali navzájom podporovať a pomáhať pri veciach, ktorým nerozumejú.

Uvedomiť si svoje vlastné silné stránky v danom odbore/ v danom predmete
Nezáleží na tom, či vám matematika vôbec nejde. Dôležité je uvedomiť si, ktoré stránky vašej osobnosti vedia narábať s číslami. Ak študentovi nejde počítanie rovníc, môže byť dobrý v zapamätávaní rôznych číslic.

Nechať ich prejaviť vlastný názor
Vo všeobecnosti hľadáme uvedomelých a inteligentných ľudí. Na to, aby sme pripravili študenta na jeho budúcnosť a povolanie, musí sa vedieť vyjadrovať. Dobrou prípravou preto bude, ak necháme mladých ľudí hovoriť samých za seba a necháme im priestor rozvíjať sa.

diskuse

Nechať ich hovoriť o veciach, ktoré vedia navyše o danej téme
Pedagóg by sa nemal držať jednej osnovy. Mal by dať študentom možnosť hovoriť o informáciách, ktoré nadobudol čítaním vo svojom súkromí. Hodina by sa stala zábavnejšou a študenti by si z hodín zapamätávali viac.
Pripravujme mladých ľudí na život, ktorý ich čaká vo svete, nie len na život v škole. Študenti tak budú duševne rásť a celková spoločnosť sa bude meniť k lepšiemu, pretože budeme mať omnoho viac inteligentných ľudí, ak im dovolíme rozvíjať svoje schopnosti.

Root a zložky v Androide

Ako som už v úvode spomínal, najčastejšia cesta, ako pridať do Androidu niečo novém vedie cez Google Play. Ale v našom počítači môžme mať takisto zaujímavé a obľúbené súbory, ktoré by sa radi premiestnili do nášho tabletu, či smartfónu. V takom prípade sa pripojíme buď cez USB porty, alebo pomocu SD karty.

smartphone

V tom sa nám na našej pracovnej ploche zjaví každá zložka, ktorú tablet obsahuje. Už to nie je také jednoduché a prehľadné ako sťahovanie cez aplikáciu Google Play. Za to máme viac možností. Súbory, ktoré máme na pevnom disku v počítači, môžme preniesť do nášho tabletu, alebo zariadenia, ktoré má OS Android. Súbory môžme pridať do ľubovoľnej zložky. No ak prídavame MP3ky, mali by sme ich dať do zložky Hudba. Takisto postupujeme s obrázkami, videami. Poprípade máme v PC uložené aplikácie, ktoré sa dajú nainštalovať cez Android.

Tie si takisto presunieme do nášho mobilného zariadenia.
Takisto zbadáme zložku s názvom Root.
Jedná sa o zložku, ktorá je chránená pred neznámymi súbormi a aplikáciami. V tejto zložke sa nachádzajú súbory, ktoré sú najpotrebnejšie pre správne fungovanie operačného systému a teda aj zariadenia celkovo. Táto zložka zostáva izolovaná pred neznámymi stiahnutými súbormi a tým pádom aj pred nebezpečenstvom vírusov, ktoré keby napadli túto zložky, napadnú akokeby mozog nášho zariadenia. Skrátka, v tejto zložke by sa mali nachádzať iba najdôležitejšie súbory, ktoré už v nej sú automaticky. Aplikácie a podobné veci by sme mali ukladať inam, do iných zložiek.

android

Ak svojvoľne potvrdíme súhlas, že chceme mať k tejto zložke root prístup, môžme niektoré súbory zmazať, zmeniť nastavenie, dokonca zvýšiť rýchlosť a aktualizovať Android na novšiu verziu. No musíme byť opatrní. Pri zmenách v zložke Root automaticky strácame záruku. Preto by sa touto zložkou mali zaoberať iba uživatelia, ktorí o spomínaných veciach majú prehľad a vedia presne, čo idú robiť.