Zmeny platné od 1.1.2019 v podmienkach na získanie štátneho príspevku pre mladých

Väčšina podmienok na získanie štátneho príspevku ostáva nezmenená, avšak od Nového roku sa mení horná hranica príjmu pre žiadateľov. Okrem toho sa štátny príspevok mení na daňový bonus. Ten sa vzťahuje iba na úroky zaplatené bankám.

mince

Aké podmienky musíte spĺňať ak chcete získať daňový bonus?

  • Nie ste starší ako 35 rokov (v deň vašich 35. narodením ešte môžete požiadať o bonus)
  • Nemáte príjem vyšší ako 1,3 násobok priemernej mzdy brutto za mesiac (pri manželoch sa to zdvojnásobuje)
  • Účelom úveru je získanie, stavba prípadne rekonštrukcia alebo prestavba nehnuteľnosti

Na čo slúži daňový bonus pre mladých?

  • Môže byť použitý do výšky 50 percent z úrokov, ktoré ste zaplatili banke (maximálne 400 € za rok)
  • Môže sa uplatniť pri hypotékach do výšky 50 000 € (je možné aby celková suma  hypotéky bola aj vyššia, avšak bonus platí len na 50 000 €)
  • Je platný prvých 5 rokov splácania (počas nich sa dá ušetriť najviac 2 000 €)

V prípade, že máte uzatvorenú ešte starú zmluvu o štátnom príspevku pre mladých, tieto zmluvy sú aj naďalej v platnosti po starom. Ale nemusí to trvať dlho. Vzhľadom nato, že sa výška štátneho príspevku schvaľuje každoročne nanovo, môže sa stať že Ministerstvo financií neschváli daný štátny príspevok na nasledujúci rok. To by znamenalo, že starý príspevok zruší.

porada

Ministerstvo financií rozhoduje taktiež v prípadoch, ak sa vám po čase zvýši príjem a už nebudete spĺňať podmienky pre poskytnutie príspevku.
V prípade, že ešte stále zvažujete, ktorá hypotéka pre mladých je pre vás tá pravá, nebojte sa osloviť aj odborníkov, ktorí vám pri výbere pomôžu. Porovnajú pre vás viaceré ponuky a na základe vašich preferencií vám predložia najvýhodnejšie možnosti úverov. Predsa len hypotéka nie je krátkodobá záležitosť a pri jej výbere by ste mali byť dostatočne informovaný o poplatkoch a podmienkach, aby sa vám nestalo, že sa nakoniec neuvážene rozhodnete pre nevýhodný úver, ktorý budete veľkú časť vášho života splácať.  

Nezařazené