Historicky najvýznamnejšie vynálezy techniky – ktoré to boli?

Lietadlo – vynález z roku 1903, zaslúžili sa oň bratia Wrightovci. Začali éru cestovania po celom svete za pomerne krátku dobu, čo bolo do tej doby nepredstaviteľné. Viete si predstaviť súčasnosť bez nich?

Automobily – vynález z roku 1885, najväčšiu zásluhu pripisujeme Karlovi Benzovi, za vytvorenie prvého praktického automobilu vôbec. Bez nich by v dnešnej dobe nefungovalo zrejme vôbec nič.

Telefón – vynález z roku 1876, prvý patent na elektrický telefón získal Alexander Graham Bell. O tom, ako nám tým uľahčil život a zjednodušil komunikáciu zrejme hovoriť nie je potrebné.

Fotoaparát – vynález z roku 1837, za vynálezcu prvého praktického fotografického prístroja je považovaný Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Sme mu vďační za uchovávanie našich spomienok.

Žiarovka – vynález z roku 1809, zaslúžil sa oň chemik z Anglicka – Humphry Davy, ktorý vynašiel prvé elektrické svetlo. O niekoľko desaťročí neskôr v roku 1879 ho výrazne vylepšil Thomas Alva Edison, ktorý vynašiel uhlíkové vlákno horiace 40 hodín. Dnes je už svetlo v našich životoch absolútnou samozrejmosťou.

Edisonove žiarovky

Penicilín – objavený v roku 1928 vedcom Alexandrom Flemingom. Týmto rokom započala éra antibiotík, ktoré liečia infekčné choroby spôsobené baktériami.

Vakcíny a očkovanie – najväčšiu zásluhu na očkovaní, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou medicíny má Louis Pasteur, ktorý v roku 1885 vyvinul vakcínu proti besnote. No prvá vakcína bola vyvinutá v roku 1796 Edwardom Jennerom, a bola ňou vakcína proti ovčím kiahňam.

letúň bratov Wrightovcov

Tlač – vynález z roku 1439 zhotovený Johannesom Gutenbergom, ktorý do životov ľudí priniesol revolúciu. Vďaka nemu poznáme knihy v súčasnej podobe.

Papier – tlač bez papiera by bola nemožná. Papier bol vynájdený v Číne približne sto rokov pred našim letopočtom.

Toto je len malý zlomok vynálezov, ktoré nám zmenili životy. Výrazne nám ich zjednodušili, spestrili a vďaka nim môžeme využívať moderné technológie v podobe, ktorá je pre nás v súčasnosti už samozrejmosťou.