Získajte k podnikaniu ready made spoločnosť!

V niektorých prípadoch nemusí byť jediným a najlepším riešením založiť firmu. Z hľadiska doby vybavenia je napríklad oveľa rýchlejšie, ak podnikateľ nejakú firmu kúpi. Obíde tým proces, ktorý by ho čakal pri zakladaní novej obchodnej spoločnosti. Spolocnosti na predaj alebo takzvané ready – made s.r.o. sú skratkou k získaniu eseročky, pod ktorej menom podnikateľ bude môcť začať obchodovať.

Podnikateľ pracuje

Áno, presne tak. Podobne ako dokážete na trhu kúpiť najrôznejšie produkty a služby, viete získať svoju obchodnú spoločnosť. V súčasnosti je záujem hlavne už o spomenuté ready – made spoločnosti. Aký je ich význam?

Sú to čerstvé, respektíve novozaložené obchodné spoločnosti, ktoré vznikli preto, aby sa následne predávali. Oficiálne sa o nich vraví, že doposiaľ nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť. Malo by byť preto pri nich aj minimálne riziko toho, že by na nového konateľa (spoločníka resp. majiteľa) preniesli nejaké nevybavené pohľadávky a záväzky zo svojej minulosti. Výhodou ready – made spoločností je potom aj fakt, že majú zaplatené základné imanie vo výške 5 000 eur.

  • Je to základné imanie, ktorým ručia spoločnosti s ručením obmedzeným. Práve tieto eseročky sú najčastejším druhom podnikania na Slovensku.

Ďalej majú tieto eseročky pridelených aj niekoľko najčastejších živnostenských oprávnení a väčšina z nich sú takisto zaregistrované na daňovom úrade kvôli DPH. Vďaka týmto faktorom sú u podnikateľov obľúbené a sú vlastne doslova pripravené na okamžitý štart podnikania.

Podanie rúk, biznis

Aká je najväčšia výhoda kúpy týchto už „pred založených“ eseročiek?

Je to hlavne rýchlosť, akou sa k nim môže záujemca dostať a krátka doba, za akú s ňou môže začať vykonávať svoje plánované obchody. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa predá po tom, ako sa na záujemcu prevedie jej obchodný podiel a podá sa návrh na zmenu v Obchodnom registri.