Aistenčné služby k poisteniu budovy a domácnosti

Keď si dávate poistiť váš dom, alebo byt, spravidla si vyberáte, čo všetko chcete mať poistené a v akom prípade vám budú hradené náklady, ktoré súvisia s udalosťami, ktoré nemôžete ovplyvniť.  Je dôležité, aby ste si vybrali správne, poisťovne spravidla ponúkajú viac možnosti krytia rizík. Dopredu sa nedá predpokladať, čo všetko sa stane. Aby ste mohli spokojne spávať, vyberte si podľa možností ten najväčší rozsah krytia, aby ste boli naozaj ochránený pred finančnými nákladmi, ktoré každé nešťastie so sebou prináša.shořelý dům.jpg
Keď si napríklad vyberiete len najlacnejšie poistenie, keď vám dom vyhorí, alebo príde povodeň, či záplava, poisťovňa vám náklady na nákup nových vecí a opravu do určitej výšky nahradí. Ale ak vás napríklad vykradnú, nedostanete nič. Dôsledne si premyslite a nechajte si poradiť, čo všetko je dobré mať kryté. 
Rozdiel v cene ponúkaných balíčkov krytia rizík sa pohybuje rámcovo v desiatkach eur, ale oproti tomu, aká veľká škoda vám môže vzniknúť, je to zanedbateľná čiastka.
Ku každému poisteniu je poskytnutá asistenčná služba. Táto vám pomôže v prípade, ak sa stane mimoriadna udalosť. Zavoláte na číslo, ktoré dostanete ku poistke. Toto číslo je dobré mať v telefóne, alebo niekde poruke, aby ste hneď mali možnosť požiadať o pomoc a radu.
Napríklad, keď si zabuchnete dvere a kľúče ostali dnu, služba k vám vyšle odborníka a platbu za vás uhradí poisťovňa. Alebo vám zariadi pomoc pri havarijných situáciách, ako je napríklad únik vody z vodovodných zariadení, zabezpečí inštalatérske práce a do určitej výšky poisťovňa preplatí príchod opravára a použité súčiastky.povodeň.jpg
Takisto zariadi práce pokrývačov, elektrikárov, sklenárov, kominárov, asanačné práce, dezinfekciu domácnosti, vysušovanie priestorov…
Poskytne vám pomoc v prípade straty dokladov, právnu asistenciu, zariadi náhradné ubytovanie, ak je vaša domácnosť po nešťastí neobývateľná.
Informujte sa pri uzatváraní poistky na všetky možnosti poistenia a na to, čo všetko vám poisťovňa nahradí a zariadi.
Zabezpečíte si tak istotu, že v zlej chvíli sa nájde niekto, kto sa o vás postará a kto vám pomôže. Presne na to poistenie slúži.

Nezařazené