Uradný preklad zmluvy, faktúry, alebo iných potrebných dokumentov

V rozbehnutej časti podnikania nás môže zaskočiť situácia, v ktorej obdržíme tlačivo písané v cudzej reči. Môže sa to stať predovšetkým v prípade, ak využívame služby zo zahraničia, alebo odtiaľ nakupujeme tovar. Ak nám niečo nesedí, alebo máme tlačivo podpísať, no úprimne si priznáme, že rozumieme iba časti textu, alebo si nie sme istí určitými vetami či časťou písanej drobným písmom, pre istou môžeme využiť služby, ktoré poskytujú tkzv. úradný preklad.
Na koho sa obrátiť a aké kritériá by mal takýto preklad spĺňať?

vlajka

Dotyčný dokument preloží špecializovaný úradný prekladateľ, nájdete ich na zozname tlmočníkov či prekladateľov pod hlavičkou Ministerstva spravodlivosti SR. Za správnosť prekladu ručí pečiatkou so štátnym znakom. Takáto pečiatka je oficiálnym potvrdením a ručením na preloženom dokumente, ktorý následne môžu bezpečne využiť inštitúcie, ale aj súkromná osoba, teda v tomto prípade aj podnikateľ. Ten si pravdepodobne dá preveriť zmluvu alebo faktúru.

podpis

Preložiť sa ale môžu dať i rodné listy, rôzne oznámenia /napríklad o svadbe/, potvrdenie otcovstva, zmluvy, lekárske a odborné posudky, splnomocnenia,…
No zrejme tušíte, že existujú i mnohí súkromní prekladatelia, ktorí si týmto spôsobom privyrábajú. V tomto prípade však musíte iba veriť, pretože nejde o oficiálne preložený dokument pod dohľadom ministerstva. Aj napriek tomu môže byť preložený v podstate bezchybne a daná služba by vám mohla pomôcť, no ako vravím, v tomto prípade vám za preklad ručí iba sám prekladateľ či jeho agentúra. No ale myslím si a dúfam, že dnes nájdeme i na tomto poste osvedčených a relatívne dôveryhodných pracovníkov. Cudzie jazyky sú pre dnešnú generáciu in, dokonca ich čoraz viac mladých ľudí študuje, už nejde o akési tabu, ku ktorému by poznalo odpoveď iba pár odborníkov.

razítko

Komu dáte prednosť je už samozrejme iba na vás, no pokiaľ chcete oficiálny úradný preklad potvrdený pečiatkou so štátnym znakom, ktorý ručí za jeho spôsobilosť a ide o dôležité tlačivo, odporúča sa orientovať na tú prvú možnosť.

Nezařazené