Čo ovplyvňuje to ako človek prežíva nezamestnanosť a ako ju zvláda ?

To ako človek prežíva nezamestnanosť závisí od viacerých faktorov. Poďme si teraz o niektorých z nich povedať a možno zmenia Váš pohľad na to, čo takáto osoba prežíva a prečo koná tak ako koná. Prvým z faktorov, ktoré rozhodujú o tom či daná osoba dokáže zvládnuť situáciu keď prišla o prácu je odolnosť daného človeka voči psychickej záťaži. Lepšie sa so stratou práce vyrovnávajú totižto tí, ktorí hľadajú príčinu v sebe, nepodliehajú panike, sú aktívnejší pri hľadaní práce a hlavne vidia novú osobnú šancu, príležitosť niečo zmeniť.
žebrající muž
Druhým výrazným faktorom je vek osoby, ktorá prišla o prácu. Stratu práce najťažšie vnímajú ľudia vo veku 25 až 45 rokov, ktorí už majú finančnú zodpovednosť za rodinu. A naopak, najmenej zaťažujúco vníma stratu práce skupina ľudí vo veku od 50 do 64 rokov a od 16 do 19 rokov. Čo sa týka pohlavia, tak ak stratí prácu žena, na zmenu jej role sa pozerá inak ako na zmenu role muža ako živiteľa rodiny. Žena má možnosť stiahnuť sa do rodinnej oblasti. V hodnote životnej spokojnosti a spoločenského uznania nezamestnané ženy uvádzajú viac ako muži, že sa cítia podráždené, unavené, depresívne a skľúčené, často sú nervózne a nespokojné so svojim vzdelaním a zdravím.
zlatý saxofon
Rozdiely sú aj v reakciách na finančné ťažkosti: muži sa obávajú viac nepriamych dôsledkov ako je strata statusu, zatiaľ čo u žien sú obavy spojené s priamymi dôsledkami ako je napríklad platenie účtov. Muži bez zamestnania uvádzajú ako hlavné zdroje stresu po finančnej stránke to, že prídu o služobné auto, stratia pozíciu živiteľa rodiny, budú trpieť nedostatkom stravy a dlhmi. Naopak ženy uvádzajú obmedzovanie vo výbere potravín, nedostatok prostriedkov na dovolenky a spoločenské akcie. Nezamestnanosť otca rodiny zvyšuje hladinu napätia v rodine a častejšie dochádza k zanedbávaniu a zneužívaniu detí.
Chudé děti
Úsporné opatrenia v dobe straty práce
Opatrenia, ktoré je potrebné zabezpečiť v situácii kedy ste prišli o prácu obmedzujú napríklad aj aktivity voľného času čo môže vyvolávať nepríjemné pocity v rámci životného štýlu rodiny a dlhodobo nezamestnaní trpia depresiami, ktoré sa prejavujú nadpriemernou únavou aj bez predchádzajúcej pracovnej záťaže a objavuje sa pasivita. Rodinné zázemie by malo byť hlavnou životnou oporou kde zaraďujeme hlavne rodičov, partnerov, deti a príbuzných. 

Nezařazené