Ako zvyšovať kvalitu študentov, ľudí, ktorí raz budú našou budúcnosťou?

Študenti často naberajú informácie, ktoré sú v bežnom živote nepoužiteľné. Ako spolu teda súvisí vzdelanie a život po škole ? So vzdelávacím systémom na Slovensku je veľmi ťažké bojovať. Preto je dôležité študentom uľahčiť a spríjemniť vzdelávanie pomocou určitých krokov.

Motivácia
„Prečo sa to mám učiť, keď je to úplná hlúposť ?“ Na takúto otázku by mal pedagóg zareagovať s chladnou hlavou a vysvetliť študentovi, čo je na danej téme fascinujúce.

třída

Pripravovať študentov na život po škole, nie na ďalšiu školu
Študent by teda mohol očakávať, čo ho čaká v ďalšej škole, ale keď sa dostane do bežného života nebude vedieť ako pokračovať. Vie totiž ako funguje školský systém, ale nevie nič o reálnom živote. Aby študent nemusel zbytočne panikáriť v akom svete sa ocitol, bolo by správne, aby práve pedagóg vysvetľoval študentom aký život nasleduje po škole.

Vysvetliť študentom, kde v živote sa môžu stretnúť s danou problematikou
Keď sa už musia niečo naučiť, mali by vedieť prečo to robia. Nikto v bežnom živote nechce robiť niečo, čomu nerozumie. Každý predmet a odvetvie z neho sa dá vysvetliť praktickým príkladom.
Hodnotiť sa medzi sebou
Známou vecou je, že sa študenti radi porovnávajú. Nemajú však priestor vyskúšať si to na hodinách, a preto vznikajú rôzne konflikty medzi mladými ľuďmi v ich súkromí. Čo ak by sa však porovnávali na hodinách medzi sebou a pedagóg by ich dokázal koordinovať ? Študenti by sa teda dokázali navzájom podporovať a pomáhať pri veciach, ktorým nerozumejú.

Uvedomiť si svoje vlastné silné stránky v danom odbore/ v danom predmete
Nezáleží na tom, či vám matematika vôbec nejde. Dôležité je uvedomiť si, ktoré stránky vašej osobnosti vedia narábať s číslami. Ak študentovi nejde počítanie rovníc, môže byť dobrý v zapamätávaní rôznych číslic.

Nechať ich prejaviť vlastný názor
Vo všeobecnosti hľadáme uvedomelých a inteligentných ľudí. Na to, aby sme pripravili študenta na jeho budúcnosť a povolanie, musí sa vedieť vyjadrovať. Dobrou prípravou preto bude, ak necháme mladých ľudí hovoriť samých za seba a necháme im priestor rozvíjať sa.

diskuse

Nechať ich hovoriť o veciach, ktoré vedia navyše o danej téme
Pedagóg by sa nemal držať jednej osnovy. Mal by dať študentom možnosť hovoriť o informáciách, ktoré nadobudol čítaním vo svojom súkromí. Hodina by sa stala zábavnejšou a študenti by si z hodín zapamätávali viac.
Pripravujme mladých ľudí na život, ktorý ich čaká vo svete, nie len na život v škole. Študenti tak budú duševne rásť a celková spoločnosť sa bude meniť k lepšiemu, pretože budeme mať omnoho viac inteligentných ľudí, ak im dovolíme rozvíjať svoje schopnosti.

Nezařazené