Nástroje pre úspešný online marketing

Je pravda, že súčasný online marketing poskytuje hneď niekoľko možností, ako sa čo najlepšie zviditeľniť pred verejnosťou. Ako osloviť a získať potenciálnych zákazníkov pre váš segment a konkrétne pre vašu firmu a jej webovú stránku. K tomu, aby si vás v tomto veľkom online svete niekto všimol, musíte pochopiteľne podstúpiť určité kroky. Tie sú ale našťastie efektívne a môžu pomôcť aj vám. Pozrime sa preto spoločne na niektoré najznámejšie nástroje internetového marketingu.

mladý podnikateľ s notebookom

Optimalizácia pre vyhľadávače alebo takzvané seo má za úlohu postarať sa o vaše najlepšie postavenie v organických výsledkoch vyhľadávačov, k akým sa radí napríklad známy Google. Za poprednú pozíciu v organických výsledkoch sa neplatí, čo je veľká výhoda oproti spoplatneným reklamám. Navyše z dosiahnutia vysokej pozície dokáže váš web ťažiť ešte niekoľko mesiacov po skončení optimalizácie. Myslí sa tým hlavne na rastúcu návštevnosť a vznik konverzií. K základným nástrojom sa tu radí napríklad linkbuilding, tvorba textov, zakomponovanie efektívnych kľúčových slov.

  • O niečo iný princíp predstavuje reklama PPC, čiže pojem Pay-Per-Click, ktorý jednoducho preložíme ako platba za kliknutie. Teda princíp reklamy, za ktorú platíte podľa toho a vtedy, koľko a ak na ňu niekto klikne. Konkrétne vravíme o tých výsledkoch hľadania, čo sa nachádzajú nad organickými výsledkami a sú označená ako reklama. Ale môže ísť takisto o banerové, čiže obrázkové reklamy, no všetky majú spoločnú metódu spoplatnenia- inzerent za ne platí vtedy, ak na tieto výsledky alebo banery niekto klikne.

nápady, žiarovky

Marketingovým nástrojom ideálnym na PR pre zoznámenie vašich služieb s verejnosťou a pre budovanie vášho brandu sú v súčasnosti hlavne sociálne siete, kde by sme mali byť pravidelne aktívni a aktualizovať svoje novinky. Samozrejme venovať sa tým pádom svojim odberateľom a informovať ich. Hoci s publikovaním obsahu by sme tu mali byť triezvi, pretože vo veľkej záplave noviniek sa užívatelia začnú strácať a ignorovať ich.